Luottamus Suojelupoliisiin on vahvistunut

Kuvituskuva, iso keltainen konttinosturi.

Suojelupoliisi teettää vuosittain kyselytutkimuksen kansalaisten käsityksistä Suojelupoliisin toiminnasta. Viimeisin kyselytutkimus tehtiin 16.—27.11.2020. Otos edusti Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaan ulkopuolella.

Valtaosa (91 %) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisiin joko paljon tai melko paljon. Puolet (50 %) luottaa Supoon paljon, kaksi viidestä (41 %) luottaa melko paljon.

Luottamus Suojelupoliisiin on vahvistunut viime vuoteen verrattuna. Epäluottamusta Suojelupoliisia kohtaan tunsi vain viisi prosenttia kyselyyn vastanneista.

Luottamus Suojelupoliisiin, luottaa: paljon 50 prosenttia, melko paljon 41 prosenttia, ei osaa sanoa 3 prosenttia, ei kovinkaan paljon 4 prosenttia ja ei lainkaan 1 prosentti. Haastattelujen kokonaismäärä oli 1002. Tulosten virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä.