Suojelupoliisi lukuina 2020

Henkilöstö

Suojelupoliisin henkilöstölukuja vuonna 2020. Tiedot ovat sivulla myös tekstinä.

 

Turvallisuusselvitykset

Turvallisuusselvitysten määrä vuonna 2020. Yhteensä 88349 turvallisuusselvitystä.

Turvallisuusselvitysten määrä vuonna 2019. Yhteensä 68895 turvallisuusselvitystä.

 

Talous

Talouslukuja 2016-2020. Vuoden 2020 luvut ovat sivulla myös tekstinä.

 

Kuvioiden tietosisältö tekstinä

Henkilöstö vuonna 2020:

505 supolaista
Naisia 41 prosenttia
Miehiä  59 prosenttia
Keski-ikä 42,3 vuotta

Turvallisuusselvitykset 2020:

Laajat 567 
Perusmuotoiset 31 385 
Suppeat 40 235 
Liitetyt* 16 162 

Yhteensä 88 349 turvallisuusselvitystä

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.

Käytetty rahoitus tilivuonna 2020 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 7,9 M€
Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 42,9 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön)
Yhteensä 50,8 M€