Suojelupoliisi lukuina 2021

Henkilöstö

522 supolaista.

42,9 vuotta keski-ikä.

62,8 % korkeakoulututkinnon suorittaneita.


Turvallisuusselvitykset

 

Infografiikka turvallisuusselvitykset vuonna 2021.

Infografiikka turvallisuusselvitykset vuonna 2020.

 


Talous

Infografiikka Supon rahoituksesta vuonna 2021.

 

Kuvien tietosisältö tekstinä

Turvallisuusselvitykset 2021:

Laajat 412 (567 vuonna 2020).
Perusmuotoiset 36 734 (31 385 vuonna 2020).
Suppeat 35 566 (40 235 vuonna 2020).
Liitetyt* 17 666 (16 162 vuonna 2020).  
Yhteensä 90 378 turvallisuusselvitystä (vuonna 2020 yhteensä 88 349).

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.
 

Käytetty rahoitus tilivuonna 2021 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 8,5 M€.

Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 47,6 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön).

Yhteensä 56,1 M€.