Suojelupoliisi lukuina 2022

Henkilöstö

525 supolaista.

42,8 vuotta keski-ikä.

66,3 % korkeakoulututkinnon suorittaneita.


Turvallisuusselvitykset

 

Infografiikka turvallisuusselvitykset vuonna 2022.

Infografiikka turvallisuusselvitykset vuonna 2021.

 


Talous

 

Rahoitus vuonna 2022.

 

Kuvien tietosisältö tekstinä

Turvallisuusselvitykset 2022:

Laajat 406 (412 vuonna 2021).
Perusmuotoiset 40 653 (36 734 vuonna 2021).
Suppeat 35 289 (35 566 vuonna 2021).
Liitetyt* 20 681 (17 666 vuonna 2021).  

Yhteensä 97 029 turvallisuusselvitystä (vuonna 2021 yhteensä 90 378).

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.
 

Käytetty rahoitus tilivuonna 2022 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 9,8 M€.

Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 53,9 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön).

Yhteensä 63,7 M€.