Teknologia muovaa yhteiskuntia – ja Supo pyrkii ennakoimaan sen kehitystä

Suojelupoliisin tehtävänä on pitää Suomen valtiojohto ajan tasalla kansallisen turvallisuuden uhkista. Tiedustelutiedon pitää olla ennakoivaa, jotta se auttaa varautumaan tulevaan. Supo pyrkii ennakoimaan myös teknologian kehitystä.

Kuvituskuva heijastumia ikkunassa.

Teknologinen kehitys on koko ihmiskunnan historian ajan muovannut yhteiskuntia. Se on kytkeytynyt tiiviisti myös yhteiskuntien turvallisuuskysymyksiin, joten myös Suojelupoliisin on kyettävä ennakoimaan teknologian kehitystä. 

Suojelupoliisin ydintehtävä on tarjota valtiojohdolle ennakoivaa ja hyödyllistä tietoa kansallisen turvallisuuden uhkista päätöksenteon tueksi. Supon raporteissa ei kerrota vain jo tapahtuneesta, koska tiedon on autettava uhkiin varautumisessa ennalta. 

Supossa haetaankin vastauksia monimutkaisiin kysymyksiin, kuten miten hurjalla laskentateholla raksuttavat kvanttitietokoneet voisivat muuttavat maailmaa. Entä miten entistä enemmän virtuaalimaailmaan valuva elämä muuttaa turvallisuusuhkia?

Suojelupoliisi pitää yllä tietoisuutta kybermaailman monitahoisista uhkista ja auttaa niihin varautumisessa yhdessä muiden viranomaisten kanssa.

Virtuaalinen ja fyysinen maailma kytkeytyvät yhteen

Tulevaisuutta ei tietenkään voi täsmällisesti ennustaa. Yhteiskunnalliset ilmiöt ovat usein arvaamattomia. Ennakointi onkin vaihtoehtoisten kehityskulkujen hahmottelua. 

Ennakointia tehdään sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin arvioissa voidaan puhua kuukausista, pidemmälle ulottuvat arviot taas ennakoivat tulevaa jopa viiden tai kymmenen vuoden päähän. Mitä kaukaisemmasta tulevaisuudesta on kyse, sitä suurempi epävarmuus ennakointiin liittyy.  

Suojelupoliisissa seurataan myös yhteiskuntiin laajasti vaikuttavia niin sanottuja megatrendejä ja niiden vaikutuksia. Ilmastonmuutos ja kaupungistuminen ovat esimerkiksi tällaisia laajoja kehityskulkuja, joilla on syvällisiä pitkän aikavälin vaikutuksia yhteiskuntiin.

Myös teknologian kehitys on yhteiskuntiin voimakkaasti vaikuttava megatrendi. Tekoälyn kehitys ja esimerkiksi nopea 5G-tiedonsiirtoverkko vaikuttavat yhteiskuntiimme jo nyt. 5G-teknologia mahdollistaa monien uusien laitteiden, kuten vaikka autonomisten autojen kytkeytymisen reaaliaikaisesti verkkoon. 

5G:tä seuraava 6G kytkee ihmisetkin entistä tiukemmin verkkoon, kun virtuaalinen ja fyysinen maailma nivoutuvat yhteen. Tulevaisuudessa saatamme vuorovaikuttaa siten, että kättelemme virtuaalisen etäläsnäolon avulla keskustelukumppaniamme ja tunnemme sen omassa kädessämme. Kehon terveystietoja seurataan reaaliaikaisesti verkon yli, mikä voi mahdollistaa älykkäästi ennakoivan terveydenhuollon. Tietoturvan ja yksityisyyden suojan kysymykset korostuvat entisestään.

5G- ja 6G-verkkoteknologioihin liittyy myös suomalaisen yhteiskunnan turvallisuuden kannalta olennaisia kysymyksiä. On huolehdittava, että yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämätön verkko toimii kaikissa olosuhteissa. Entä jos tekoäly hoitaa verkon hallintaa – miten hoidetaan tietoturvallisesti tekoälyn päivittäminen? Tai kehen voidaan luottaa sen päivittämisessä? 

Kvanttitietokoneiden ennakoidaan puolestaan mullistavan yhteiskuntia myöhemmin, todennäköisesti seuraavalla vuosikymmenellä. Kvanttitietokoneiden laskentateho on moninkertainen verrattuna nykyisiin supertietokoneisiin. Kvanttitietokoneilla voitaisiin esimerkiksi purkaa tämän päivän salausalgoritmeilla suojatut viestit. Ei ole ihme, että teknologian kehittämisessä käydään kovaa kilpajuoksua suurvaltojen välillä.

Nykymaailmassa tieto on yhä enemmän yksityisten yritysten hallussa. Datamassoista on tullut merkittävä kilpailun kohde. Autoritaariset valtiot pyrkivät kontrolloimaan kansalaisiaan yhä tiukemmin datan ja uusien teknologioiden avulla. 

Ennakointi vaatii kykyä tarkastella asioita monista näkökulmista

Suojelupoliisin on huomioitava ennakoinnissaan myös paljon muuta kuin tiukasti oman toimialansa asioita. Laaja-alainen ajattelu on ennakoinnissa tärkeää. Suojelupoliisin vahvuus on, että virastossa työskentelee useiden alojen ammattilaisia, jotka tarkastelevat turvallisuuskysymyksiä eri näkökulmista. Samassa projektissa voi olla yhteiskuntatieteilijöitä, poliiseja ja it-alan osaajia. 

Erityisen haastavaa ennakoinnissa on tulkita niin sanottujen heikkojen signaalien merkitystä. Vaatii erityistä taitoa ennakoida, mikä aluksi merkityksettömältä vaikuttava tekijä yhtäkkiä muuttaakin kehityksen suuntaa. 

Supo pyrkii kehittämään ennakointia jatkuvasti järjestelmällisemmäksi. Suojelupoliisin analyytikot käyvät säännöllisesti raporttinsa läpi arvioidakseen, miten ennakointi on onnistunut. Pieleen mennyt ennakointi ei välttämättä ole epäonnistumisen merkki. Ennakoinnissa kun on hyväksyttävä, että tulevaisuus on aina jossain määrin epävarma. 

Ennakointi on aina tasapainoilua – ja riskien punnitsemista. Itsestään selvien asioiden ennakoiminen ei ole hyödyllistä, mutta yllättäviä kehityskulkuja on vaikeampaa ennalta nähdä.