Det exceptionella året flyttade fokus inom spionage till nätet

Coronapandemin ledde till att många samhällsfunktioner började skötas genom distanskontakter. I Finland observerades exceptionellt intensiva försök till statligt cyberspionage.

Illustration, grå kontorsbyggnaden och en man som går mellan kolonner.

Coronapandemin innebär att år 2020 går till historien som ett år som kännetecknades av cyberspionage. 

Det har uppstått ett globalt motsatsförhållande mellan auktoritära stater och demokratiska rättsstater. Detta har ytterligare ökat de auktoritära staternas intresse att orättmätigt, dvs. genom att spionera, skaffa sig hemlig information om främmande staters beslutsprocesser och högteknologi. 

Skyddspolisen försöker ge akt på och avvärja allt spionage mot Finland från olika håll. Spionage som hotar Finlands nationella säkerhet bestod 2020 fortfarande främst i rysk och kinesisk aktivitet. 

Inom spionage är den mest välkända metoden personbaserad underrättelseinhämtning, men de restriktioner som införts för att bromsa upp spridningen av coronapandemin försämrade staternas förutsättningar att idka personbaserad underrättelseinhämtning utomlands. Plötsligt blev det svårt att resa, träffa andra och kartlägga vem det kan löna sig att försöka värva.

Samtidigt flyttade Finland i snabb takt en stor del av beredningen av de politiska besluten över till nätet för att skötas genom distanskontakter. Plötsligt fanns det mycket mer information att tillgå på nätet, och fokus inom den olagliga underrättelseverksamheten flyttades mot cybermiljön.

Skyddspolisen gav förvarningar om cyberspionageoperationer

Generellt kan det konstateras att man 2020 observerade exceptionellt intensiva statliga försök till cyberspionage mot beredningen av Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska beslut.

Skyddspolisen gav organisationer inom den offentliga förvaltningen förvarningar om cyberspionageoperationer som verkade ha intrång i e-posttjänster som mål. Skyddspolisen bistod i arbetet för att begränsa skadorna och tog fram information om attackerna för andra behöriga myndigheter. Enligt observationerna riktades cyberspionage även mot privata företag, men inte i någon betydligt större utsträckning än under ett vanligt år.

Myndighetssamarbetet har visat sig fungera när det gäller att avvärja cyberhot. Skyddspolisen har nu i likhet med flera av sina europeiska partnertjänster en tudelad roll som både säkerhetstjänst och underrättelsetjänst. Som underrättelsetjänst ska Skyddspolisen förse statsledningen och myndigheterna i Finland med proaktiv underrättelseinformation. Som säkerhetstjänst ska Skyddspolisen upptäcka, avslöja och förhindra sådan verksamhet mot Finland som hotar den nationella säkerheten, såsom spionage.

I coronaläget 2020 visade sig denna dubbelroll vara värdefull, eftersom den gav möjlighet till effektiv samtidig verksamhet både för att begränsa skadan och för att ta fram information för den högsta statsledningen och andra myndigheter.