Förtroendet för Skyddspolisen har ökat

Illustration, en stor gul containerkranen.

Skyddspolisen låter årligen utföra en enkät som gäller medborgarnas uppfattning om Skyddspolisens verksamhet. Den senaste enkäten genomfördes 16.—27.11.2020 och omfattade ett urval av den minst 18-åriga befolkningen i Finland utanför Åland.

En majoritet (91 %) av finländarna säger sig ha stort eller rätt stort förtroende för Skyddspolisen. Hälften (50 %) har stort förtroende för Skyddspolisen, medan två av fem (41 %) har rätt stort förtroende för organisationen.

Förtroendet för Skyddspolisen har ökat jämfört med det föregående året. Bara fem procent av dem som svarade på enkäten sade sig hysa misstroende mot Skyddspolisen.

Medborgarnas förtroende för Skyddspolisen: stort 50 procent, rätt stort 41 procent, kan inte säga 3 procent, inte så stort 4 procent och inte det minsta 1 procent. Det totala antalet intervjuer var 1002. Felmarginalen är +/- 3 procentenheter.