Hemligheter, uthållighet och brokiga bakgrunder – nya Skypoanställda berättar om sitt jobb

År 2020 anställde Skyddspolisen 105 nya medarbetare. Tre av dem berättar hur det är att jobba inom Skyddspolisen. Namnen är fingerade i syfte att skydda de anställda.

Illustration, två människor vid dörren i grå korridoren.

Timo: Myndighetsarbete med en intressant extra krydda

Skyddspolisens analytiker får tillgång till unik information. Analytikerarbetet kräver förmåga att uppfatta det väsentliga bland stora datamängder.

När statsministern eller republikens president presenteras en konfidentiell underrättelserapport kan det hända att den är skriven av Timo. Han arbetar som analytiker vid enheten för underrättelseverksamhet. 

I sitt arbete använder sig Timo av forskningsdata inom sitt specialområde och följer öppna källor såsom medier. Jobbet som analytiker hos Skyddspolisen avviker från vanligt expertarbete i synnerhet på grund av informationskällorna. Skyddspolisen får information genom egen informationsinhämtning eller exempelvis av sina internationella partner. 

Genom att kombinera olika element ur all denna information strävar Skyddspolisens analytiker efter att förse beslutsfattarna med så högklassig information som möjligt till stöd för besluten. 

"Ett annat särdrag i jobbet är att underrättelsearbetet alltid tar sikte på framtiden. Vi rapporterar således inte bara om sådant som redan har hänt, utan vi försöker också förutse vad som eventuellt är att vänta i framtiden", beskriver Timo.

En analytiker hos Skyddspolisen måste enligt Timo ha förmåga att tolka större helheter och naturligtvis att vara analytisk. Man måste kunna plocka ut det väsentliga ur det ständiga informationsflödet. Som analytiker hos Skyddspolisen måste man vara beredd att hela tiden fördjupa sina specialkunskaper, men också att lära sig nytt. 

"Det är viktigt att vara duktig skribent i det här uppdraget. Ibland blir man tvungen att producera begripliga rapporter på mycket kort tid."
 

Unik information gör jobbet intressant

Timo studerade samhällsvetenskaper på universitetet. I studierna ingick också en hel del kurser i ryska språket och rysk kultur. Efter examen arbetade Timo som sakkunnig på en annan statlig myndighet. 

Skyddspolisen intresserade Timo, så han hann följa myndighetens platsannonser ett tag innan han fann en lämplig anställning. Skyddspolisen tedde sig något hemlighetsfull för en utomstående. 

"Jag hade redan varit statsanställd, så jag tänkte att jobbet i viss mån är snarlikt men med en extra intressant krydda. Det visade sig vara sant."

Enligt Timo är sekretessen en utmaning och en positiv sida med jobbet. Utmaningen består i att det inte går att tala särskilt mycket om jobbet med familj eller vänner. 

"Den andra sidan av sekretessen är att man får tillgång till information som inte är allmänt tillgänglig. Det gör jobbet intressant", beskriver Timo. 
 

Jenni: Kontraterrorism kräver samarbetsförmåga, men också anspråkslöshet

Jenni är detektiv och beskriver sitt jobb inom Skyddspolisen som betydelsefullt. Som polis blev hon duktig på att interagera och att hålla sig lugn, och det har hon haft nytta av när hon jobbar med kontraterrorism. 

Jenni är detektiv på Skyddspolisens enhet för kontraterrorism. Hennes dagliga arbetsuppgifter omfattar informationsinhämtning och underrättelseuppgifter med anknytning till kontraterrorism. 

Den som jobbar med kontraterrorism måste vara duktig på växelverkan med andra och ha förmåga att arbeta i grupp. Situationerna i jobbet kan förändras mycket snabbt, beskriver Jenni. Hon berättar hur hon redan under en längre tid hade drömt om att jobba hos Skyddspolisen. 

"Även om jag har polisbakgrund hade jag ingen klar bild av verksamheten i detta hus. Jag uppfattade den som hemlighetsfull, men samtidigt såg jag Skyddspolisen som en myndighet med högt anseende som skulle respekteras."

Innan Jenni kom till Skyddspolisen gjorde hon karriär inom brottsbekämpningen. Att jobba som polis hos Skyddspolisen skiljer sig från hennes tidigare anställningar, menar Jenni. För vanliga medborgare är de Skypoanställda mer osynliga. Jenni säger att den kompetens hon skaffade som polis ändå hjälper henne i de nuvarande uppgifterna. 

"Som polis hade jag lärt mig interaktiva färdigheter och att hålla mig lugn i alla lägen", beskriver Jenni. 
 

Framgångarna i Skyddspolisen går inte att ropa ut

I sitt arbete siktar Jenni på att skaffa proaktiv och betydelsefull underrättelseinformation om terrorrelaterade fenomen. Arbetsuppgifterna kräver ofta också precision och uthållighet – snabbvinster finns sällan att få. De Skypoanställda kan inte berätta om sina framgångar för någon utanför huset.

"Det krävs kanske också en viss ödmjukhet och anspråkslöshet. Vi som jobbar här söker inte individuell ära."

De Skypoanställda kan inte tala om sitt jobb ens med sina närmaste. Som polis säger Jenni att hon redan tidigare blivit van vid att det inte går att tala om jobbet. De frågor som Skyddspolisen hanterar är tunga och allvarliga, men en trevlig arbetsplats balanserar upp det hela.

Jenni tycker att jobbet inom Skyddspolisen känns mycket meningsfullt. 

"Det är säkert förknippat med en viss fosterlandskärlek. Jag vill jobba för ett Finland där det är tryggt att bo."
 


Jukka: Unika och betydelsefulla arbetsuppgifter

Att ta anställning hos Skyddspolisen var att kasta sig ut i det okända för Jukka, som jobbar inom Skyddspolisens digitala tjänster. Han beskriver sina arbetsuppgifter som unika.  

Systemsakkunnig Jukka hade i många år skapat karriär inom kodning och mjukvaruarkitektur i den privata sektorn. Vid sidan av sitt arbete hade han utbildat sig inom datasäkerhet och sökte ett jobb där han bättre skulle kunna använda sig av sina nya kunskaper.

När en bekant gav Jukka tips om en intressant platsannons från Skyddspolisen beslutade han sig för att söka. På slutmeterna fick han ett konkurrerande anbud från ett företag. 

"Jag blev tvungen att välja mellan att bli konsult eller att kasta mig ut i det så gott som helt okända. Det var inte möjligt för Skyddspolisen att ge hela arbetsbeskrivningen i platsannonsen. Jag tänkte ändå att sådana anställningar sällan är lediga att sökas, medan det alltid är möjligt att återgå till konsultuppdrag."

Nu jobbar Jukka inom Skyddspolisens digitala tjänster. I sitt arbete får han gå helt in för att bedöma datasäkerheten i olika informationssystem och datanät. 

Enligt Jukka ger arbetet hos Skyddspolisen möjlighet att göra saker man annars inte kan eller ens får göra. 

"Arbetsuppgifterna är unika. På denna korta tid har jag redan fått göra saker jag aldrig trodde att jag skulle få möjlighet att göra."

Samtidigt tänker man på lagligheten i verksamheten mycket mer än på den privata sidan, menar Jukka. Skyddspolisen har till uppgift att bekämpa hot mot den nationella säkerheten. Alla åtgärder måste ske under sträng kontroll och grunda sig på lag. 
 

Samarbete mellan lagspelare med varierande bakgrund

Jukka påpekar att Skypopersonalen präglas av en riktig mångfald av olika profiler – det finns mycket annat än programmerare. Också åldersfördelningen är stor. Samma projekt eller operation kan inbegripa medarbetare med mycket varierande bakgrund. Jobbet kräver förmåga till samspel och grupparbete. 

"Vi måste klara av att förklara saker på många olika nivåer. Man måste ha ett öppet sinne och förmåga att lära sig nytt."

Uthållighet är också till nytta inom Skyddspolisen, menar Jukka. Resultatet av ett välförrättat värv kan märkas först efter en väldigt lång tid.  

Jukka säger att Skyddspolisen visat sig vara en mer avslappnad arbetsplats än han antog. Också han beskriver sitt jobb som exceptionellt meningsfullt.

"Inom Skyddspolisen behöver man inte undra vad detta arbete tjänar till", säger han.