Skyddspolisen i tal och siffror år 2020

Personal

Skyddspolisens siffror av personal år 2020. Information finns också som text på websidan.

 

Säkerhetsutredningar

Säkerhetsutredningar år 2020. Sammanlagt 88349 säkerhetsutredningar.

Säkerhetsutredningar år 2019. Sammanlagt 68895 säkerhetsutredningar.

 

Finanser

Finanser i 2016–2020. År 2020 finns också som text på websidan.

Figurens information som text 

Personal 2020:

505 personer
Kvinnor 41 procent 
Män 59 procent 
Medelålder 42,3 år

Säkerhetsutredningar 2020:

Omfattande 567 
Normala 31 385 
Begränsade 40 235 
Anslutna* 16 162 

Sammanlagt 88 349 säkerhetsutredningar  

* Det behövs inte alltid göra en ny utredning ifall en persons arbetsuppgifter ändras. Om en person redan har en giltig utredning, kan den nya ansökan anslutas till en tidigare gjord utredning.

Finansiering som använts per räkenskapsår 2020 (miljoner euro M€):

Intäkterna under räkenskapsåret 7,9 M€
Budgetfinansiering som använts under räkenskapsåret 42,9 M€
(inklusive användning av överförda anslag från det föregående året)
Totalt 50,8 M€