Skyddspolisen i tal och siffror år 2021

Personal

522 personer.

42,9 år medelålder.

62,8 % personal med akademisk examen.


Säkerhetsutredningar

 

Infografik om säkerhetsutredningar år 2021.

Infografik om säkerhetsutredningar år 2020.


 

Ekonomi

Infografik om finansiering år 2021.

 

Figurens information som text

Säkerhetsutredningar 2021:

Omfattande 412 (567 år 2020).
Normala 36 734 (31 385 år 2020). 
Begränsade 35 566 (40 235 år 2020). 
Anslutna* 17 666 (16 162 år 2020). 

Sammanlagt 90 378 säkerhetsutredningar (88 349 totalt år 2020).

* Det behövs inte alltid göra en ny utredning ifall en persons arbetsuppgifter ändras. Om en person redan har en giltig utredning, kan den nya ansökan anslutas till en tidigare gjord utredning.
 

Finansiering som använts per räkenskapsår 2021 (miljoner euro M€):

Intäkterna under räkenskapsåret 8,5 M€.

Budgetfinansiering som använts under räkenskapsåret 47,6 M€
(inklusive användning av överförda anslag från det föregående året).

Totalt 56,1 M€.