Salaisuuksia, pitkäjänteisyyttä ja kirjavia taustoja – uudet supolaiset kertovat työstään

Suojelupoliisissa aloitti 105 uutta työntekijää vuonna 2020. Kolme heistä kertoo, millaista Supossa työskenteleminen on. Kaikkien työntekijöiden nimet on muutettu heidän suojaamisekseen.

Kuvituskuva, kaksi ihmistä kulkee ovesta harmaassa käytävässä.

Timo: Virastotyötä kiinnostavalla kierteellä

Suojelupoliisin tutkijat pääsevät käsiksi ainutlaatuiseen tietoon. Tutkijan työ vaatii kykyä hahmottaa olennainen isoista tietomääristä.

Kun pääministeri tai tasavallan presidentti saa käsiinsä salaisen tiedusteluraportin, saattaa kirjoittajana olla Timo. Hän työskentelee tutkijana tiedusteluyksikössä. 

Timo hyödyntää työssään alansa tutkimustietoa ja seuraa median kaltaisia avoimia lähteitä. Supon tutkijan työ poikkeaa tavallisesta asiantuntijatyöstä erityisten tietolähteiden vuoksi. Supo saa tietoa omalla tiedonhankinnallaan tai esimerkiksi kansainvälisiltä kumppaneiltaan. 

Yhdistelemällä kaikkea tätä tietoa Supon tutkijat pyrkivät tarjoamaan päättäjille mahdollisimman laadukasta tietoa päätöksenteon tueksi. 

"Toinen työn erityispiirre on se, että tiedustelussa katse on aina kohti tulevaa. Emme siis raportoi vain jo tapahtunutta, vaan yritämme ennakoida myös sitä, mitä tulevaisuudessa on ehkä odotettavissa", Timo kuvailee.

Supon tutkijalta vaaditaan Timon mukaan analyyttisyyttä ja kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia. Jatkuvasta tietotulvasta on osattava poimia esiin olennainen. Supon tutkijan pitää olla valmis syventämään jatkuvasti erityisosaamistaan, mutta myös oppimaan uutta. 

"Kirjoittamistaito on tässä tehtävässä tärkeää. Välillä pitää tuottaa hyvin nopeastikin ymmärrettäviä raportteja."

Ainutlaatuinen tieto tekee työstä kiinnostavan

Timo on opiskellut yhteiskuntatieteitä yliopistossa. Hänen opintoihinsa kuului paljon myös venäjän kieleen ja kulttuuriin liittyviä opintoja. Valmistuttuaan Timo työskenteli toisessa valtion virastossa asiantuntijatehtävässä. 

Supo kiinnosti Timoa, joten hän ehti seurailla viraston työpaikkailmoituksia tovin ennen kuin sopiva tehtävä osui kohdalle. Supo oli ulkopuolelta katsottuna hieman salamyhkäinen. 

"Olin ehtinyt jo työskennellä valtiolla, joten ajattelin, että työskentely on jossain määrin samanlaista, mutta höystettynä kiinnostavalla kierteellä. Se on osoittautunut todeksi."

Salaisuudet ovat Timon mukaan Supossa työskentelyn haastava ja hyvä puoli. Haastavaa on, ettei työstä ei voi puhua juurikaan perheen tai ystävien kanssa. 

"Salassa pitämisen toinen puoli on se, että pääsee käsiksi tietoon, joka ei ole kaikkien saatavilla. Se tekee tästä työstä kiinnostavaa", Timo kuvailee. 

 

Jenni: Terrorismin torjunta vaatii yhteistyökykyä ja vaatimattomuuttakin

Etsivä Jenni kuvailee työtään Suojelupoliisissa merkitykselliseksi. Poliisina hankituista vuorovaikutustaidoista ja rauhallisuudesta on ollut terrorismin torjunnassa hyötyä. 

Jenni työskentelee etsivänä Suojelupoliisin terrorismin torjunnan yksikössä. Jennin päivittäisiin tehtäviin kuuluu terrorismin torjuntaan liittyvää tiedonhankintaa ja tiedustelutehtäviä. 

Terrorismin torjunnassa työskentely vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä toimia ryhmässä. Tilanteet voivat vaihdella töissä nopeastikin, Jenni kuvailee. Hän kertoo haaveilleensa Supossa työskentelystä jo pidempään. 

"Vaikka olen taustaltani poliisi, minulla ei ollut tarkkaa kuvaa talon toiminnasta. Mielikuvani oli salaperäinen, mutta samaan aikaan pidin Supoa arvostettavana ja arvovaltaisena tahona."

Ennen päätymistään Suojelupoliisiin Jenni teki uraa rikostorjuntasektorilla. Suojelupoliisissa poliisina työskentely on Jennin mukaan erilaista verrattuna hänen aiempiin tehtäviinsä. Supossa työntekijät eivät näy samalla tavalla tavalliselle kansalaiselle. Jenni kuvailee poliisina hankitun ammattitaidon auttavan kuitenkin hänen nykyisissä tehtävissään. 

"Poliisina olin oppinut vuorovaikutustaitoja ja rauhallista suhtautumista asioihin riippumatta siitä, mitä tulee eteen", Jenni kuvailee. 

Suojelupoliisissa onnistumisista ei voi huudella

Jenni pyrkii työssään hankkimaan ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa terrorismiin kytkeytyvistä ilmiöistä. Työtehtävät vaativat usein myös tarkkuutta ja pitkäjänteisyyttä – pikavoittoja on harvoin tarjolla. Suojelupoliisissa työskentelevä ei voi puhua onnistumisistaan talon ulkopuolella.

"Ehkä täällä vaaditaan tiettyä nöyryyttä ja vaatimattomuutta myös. Täällä työskennellessä ei haeta kunniaa yksilölle."

Suojelupoliisin työntekijänä ei voi puhua työstään edes läheisimpiensä kanssa. Poliisina Jenni kertoo tottuneensa jo aiemmin siihen, ettei töistä voi puhua. Suojelupoliisissa työskennellään raskaiden ja vakavien asioiden parissa, mutta hyvä työyhteisö tasapainottaa.

Jenni kuvailee Suojelupoliisissa työskentelyn tuntuvan hyvin merkitykselliseltä. 

"Varmaan siihen liittyy tiettyä isänmaallisuutta. Halua tehdä töitä sen eteen, että Suomi olisi turvallinen paikka asua."


Jukka: Ainutlaatuisia ja merkityksellisiä tehtäviä

Suojelupoliisi oli digitaalisissa palveluissa työskentelevälle Jukalle ammatillinen hyppy tuntemattomaan. Hän kuvailee työtehtäviään ainutlaatuisiksi. 

Järjestelmäasiantuntija Jukka oli tehnyt vuosien uran koodaamisen ja ohjelmistoarkkitehtuurin parissa yksityisellä puolella. Jukka oli kouluttautunut työtehtäviensä ohessa tietoturva-asioissa ja etsi työtä, jossa pääsisi hyödyntämään uutta osaamistaan paremmin.

Kun tuttava vinkkasi Supon kiinnostavasta hakuilmoituksesta, hän päätti hakea paikkaa. Jukka sai viime metreillä kilpailevan tarjouksen eräästä yrityksestä. 

"Piti päättää, ryhdynkö konsultiksi vai hyppäänkö lähes täysin tuntemattomaan. Supon hakuilmoituksessa ei voitu kertoa kaikkea työnkuvastani. Ajattelin, että näitä paikkoja ei ole aina auki, kun taas konsulttihommiin voin palata aina."

Nyt Jukka työskentelee Suojelupoliisin digitaalisissa palveluissa. Työssään Jukka pääsee pureutumaan erilaisten tietojärjestelmien ja -verkkojen tietoturvan arviointiin. 

Jukan mukaan Suojelupoliisissa pääsee tekemään asioita, joita ei muualla voisi tai edes saisi tehdä. 

"Tehtävät ovat ainutlaatuisia. Tässä lyhyessä ajassa olen jo päässyt tekemään asioita, joita en kuvitellut pääseväni tekemään."

Toisaalta toiminnan laillisuutta mietitään Jukan mukaan paljon enemmän kuin yksityisellä puolella. Suojelupoliisin tehtävä on torjua kansallisen turvallisuuden uhkia. Kaiken toiminnan on oltava tarkoin valvottua ja lailla perusteltua. 

Monista eri taustoista tulevat työskentelevät yhdessä

Jukka huomauttaa, että Supossa on töissä todella monenlaista väkeä – paljon muitakin kuin ohjelmoijia. Myös ikähaitari on iso. Samassa projektissa tai operaatiossa voi olla mukana ihmisiä hyvin erilaisista taustoista. Työ vaatii vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä ryhmässä. 

"Asioita on pystyttävä selittämään monella eri tasolla. Pitää olla avoimin mielin ja kyetä oppimaan uutta."

Myös pitkäjänteisyys on Jukan mukaan hyödyksi Supossa. Hyvän työn tulokset saattavat näkyä todella pitkän ajan päästä, eivätkä onnistumiset yleensä näy ulkopuolelle. 

Jukka kuvailee Supon osoittautuneen rennommaksi työpaikaksi kuin hän etukäteen oletti. Myös hän kuvaa työtään poikkeuksellisen merkitykselliseksi.

"Suojelupoliisissa ei tarvitse pohtia, miksi työtä tehdään", hän sanoo.