Kakor på webbplatsen

En kaka (eller cookie) är en textfil som webbläsaren sparar på din dator, surfplatta eller telefon. Denna webbplats använder både kakor som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll. Dessutom använder webbplatsen webbläsarens lokala lagringsutrymme (local storage) för att lagra identifikatorer. I denna text avses med kakor också denna teknik.

Kakor gör det bland annat möjligt att spara dina inställningar, såsom språkval, när du navigerar från en sida till en annan på webbplatsen. 

Med hjälp av nödvändiga kakor säkerställer vi webbplatsens tekniska funktion, och kakorna används inte för andra ändamål. På webbplatsen används alltid en säker förbindelse (https).

Med hjälp av (icke-nödvändiga) kakor för besöksstatistik och kvalitetskontroll utvecklar vi webbplatsen och säkerställer att den betjänar användarna. Vi hoppas att du också godkänner de icke-nödvändiga kakorna. Vi använder inte de insamlade uppgifterna för marknadsföring och lämnar inte ut uppgifter framåt.

Tjänsteleverantörer är Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori och dess avtalsparter.

Nödvändiga kakor

AWSALB, AWSALBCORS, AWSELBCORS   
Kakor i servermiljön som förbättrar användarupplevelsen genom att jämna ut belastningen på servrarna och säkerställa att användarsessionen inte avbryts. Kakorna lagras i en vecka och AWSELBCORS är aktiv under besöket på webbplatsen.

COOKIE_SUPPORT
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om att kakor tillåtits i webbläsarens inställningar. Kakan lagras i ett år.

ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens tagg. Taggen är krypterad. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

GUEST_LANGUAGE_ID
Kaka i publikationssystemet som lagrar information om användarens språkval och sparar den för nästa besök på webbplatsen. Kakan lagras i ett år.

JSESSIONID 
Kaka i publikationssystemet som visar hur aktivt användaren använder webbplatsen och berättar hur många aktiva användare det finns på webbplatsen. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

LFR_SESSION_STATE_<userid>
Kaka i publikationssystemet som sparar tidsstämpeln för besöket på webbplatsen och säkerställer att användarsessionen inte avbryts. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

YJA_COOKIE_ACCEPTANCE
Kaka på webbplatsen som sparar information om att användningen av kakor godkänns eller förbjuds i webbläsaren. Kakan lagras i ett år.

Kakor för besöksstatistik 

Om du godkänner användningen av kakor, samlar webbanalysen, det vill säga analyskakorna, allmänna statistiska uppgifter som används för utveckling av nättjänsten och för kvalitetskontroll.

Sådana uppgifter är till exempel information om: 

  • via vilken sida du kom till webbplatsen
  • vilka sidor som laddats ned
  • vilken tid sidorna laddats ned
  • vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder
  • vilken din internetleverantör är

Webbanalys

Avsikten med analyskakorna är inte att identifiera enskilda personer, och användarens IP-adress sparas inte i sin helhet. Av IP-adressen framgår den organisation som registrerat adressen och adressens geografiska plats. Platsinformationen är riktgivande: på landnivå anges den geografiska platsen rätt exakt, men på region- och stadsnivå lite mindre exakt.

SNOOBIID
Kaka för webbanalys som tilldelar användaren en unik identifikator. Kakan lagras i två år.

SNOOBISESSION_VUOSIKIRJA_SUPO_FI
Kaka för webbanalys som sparar uppgifter om besök på webbplatsen tills användaren lämnar webbplatsen. Kakan är aktiv under besöket på webbplatsen.

SNOOBI30MINUTE_ VUOSIKIRJA_SUPO_FI
Kaka för webbanalys som för samman uppgifter om besöken, om användaren återgår till webbplatsen inom en halv timme efter att ha lämnat den. Kakan lagras i 30 minuter.

Förbud mot användningen av kakor

Webbplatsen använder ett meddelande om kakor (cookie banner eller cookie consent banner). När du använder webbplatsen kan du antingen godkänna eller vägra icke-nödvändiga kakor. Om du inte godkänner kakor, lagras icke-nödvändiga kakor inte på din dator, surfplatta eller telefon.

Du kan också ändra tidigare inställningar för kakor.