Skyddspolisen i tal och siffror år 2023

Personal

588 personer.

42,4 år medelålder.

69,2 % personal med akademisk examen.


Internationell korrespondens

22 000 internationella meddelanden (skickade och mottagna). 


Säkerhetsutredningar

Infografik av säkerhetsutredningar 2022.


Ekonomi

Figurens information som text

Säkerhetsutredningar 2023:

Omfattande 553 (406 år 2022). 
Normala 40 885 (40 653 år 2022). 
Begränsade 34 994 (35 289 år 2022). 
Anslutna* 19 981 (20 681 år 2022). 

Sammanlagt 96 413 säkerhetsutredningar (97 029 totalt år 2022).

* Det behövs inte alltid göra en ny utredning ifall en persons arbetsuppgifter ändras. Om en person redan har en giltig utredning, kan den nya ansökan anslutas till en tidigare gjord utredning.

Finansiering som använts per räkenskapsår 2023 (miljoner euro M€):

Intäkterna under räkenskapsåret 10,7 M€.

Budgetfinansiering som använts under räkenskapsåret 52 M€
(inklusive användning av överförda anslag från det föregående året).

Totalt 62,7 M€.