Suojelupoliisi lukuina 2023

Henkilöstö

588 supolaista.

42,4 vuotta keski-ikä.

69,2 % korkeakoulututkinnon suorittaneita.


Kansainvälinen kirjeenvaihto 

22 000 kansainvälistä viestiä (lähtenyttä ja vastaanotettua).


Turvallisuusselvitykset

Infografiikka turvallisuusselvitykset vuonna 2022.


Talous

Kuvien tietosisältö tekstinä

Turvallisuusselvitykset 2023:

Laajat 553 (406 vuonna 2022).
Perusmuotoiset 40 885 (40 653 vuonna 2022).
Suppeat 34 994 (35 289 vuonna 2022).
Liitetyt* 29 981 (20 681 vuonna 2022).  

Yhteensä 96 413 turvallisuusselvitystä (vuonna 2022 yhteensä 97 029).

*Henkilöstä ei tarvitse aina tehdä uutta selvitystä hänen työtehtäviensä vaihtuessa. Jos henkilöllä on jo voimassa oleva selvitys, uusi hakemus voidaan liittää aiempaan selvitykseen.

Käytetty rahoitus tilivuonna 2023 (miljoonaa euroa M€):

Tilivuoden toteutuneet tuotot 10,7 M€.

Tilivuonna käytetty talousarviorahoitus 52 M€
(sisältäen edellisvuodelta siirtyneiden määrärahojen käytön).

Yhteensä 62,7 M€.