Luovuus ja kriittisyys ovat olennaisia taitoja avointen lähteiden tiedustelussa

Osaava avointen lähteiden taitaja voi löytää hyödyllistä niin arkistosta, uutisesta kuin propagandastakin. Suojelupoliisi lisää panostuksia avointen lähteiden tiedusteluun.

Vaaleanpunaisia virtoja.

Luovaa ja uteliasta, mutta myös kriittistä mieltä – sellaista tarvitaan Supossa avointen lähteiden tiedustelua tehtäessä. Avointen lähteiden tiedonhankinnalla tarkoitetaan julkisista lähteistä saatavilla olevan tiedon hyödyntämistä tiedustelussa. 

Mahdollisten lähteiden kirjo on valtava. Tietoa voidaan haarukoida esimerkiksi sosiaalisesta mediasta, uutisista, satelliittikuvista tai opetusmateriaaleista. Satelliittikuvista voidaan todentaa jo tapahtuneita asioita, kun taas uutinen voi kertoa olennaisen tapahtuman ajan ja paikan. 

”Avointen lähteiden tiedustelu on innovatiivista puuhaa, sillä tiedonhankintaa voi tehdä niin monenlaisilla lähestymistavoilla ja tietoa voi löytää hyvin yllättävistäkin paikoista, kuten arkistoista. Vanhakin tieto voi olla joskus yllättävän hyödyllistä esimerkiksi ihmisistä”, kuvailee avointen lähteiden tiedustelua tekevä erikoistutkija Petra, joka ei esiinny artikkelissa oikealla nimellään.  

Avointen lähteiden tiedustelulla on pitkät perinteet. Viime vuosina alan merkitys on vain kasvanut entisestään, sillä digitaaliset lähteet tuottavat yhä enemmän ja uudenlaista tietoa. Suojelupoliisikin panostaa entistä enemmän avointen lähteiden tiedusteluun.

On osattava olla eri mieltä itsensä kanssa

Itsevaltaisissakin valtioissa tietoa on paljon tarjolla julkisista lähteistä – jo lait ja tilastot voivat kertoa olennaisen asian. Propagandakin voi sisältää olennaista tietoa vieraan valtion johtajien tai radikaalien ideologisten ryhmien ajatusmaailmasta. Lähdekritiikki on aina olennaista tiedustelussa.

”Sosiaalisessa mediassa on paljon kohinaa, mutta senkin joukossa voi olla tärkeitä tiedonjyviä. Olennaista on, miten tietoa käsitellään”, kuvailee erikoistutkija Veli-Pekka Kivimäki. ”Kriittisyys on välttämätöntä. Se, ettei jämähdä vain yhteen näkökulmaan ja voi olla itsensä kanssa eri mieltä.” 

Hyödylliset lähteet vaihtelevat tarkasteltavan ilmiön mukaan. Terrorismiin liittyvissä kysymyksissä tietoa etsitään tyypillisesti henkilöistä, ryhmittymistä tai heidän aatemaailmastaan ja propagandasta. Kun pyritään ymmärtämään valtioiden toimintaa, kaikesta aina toimituksellisesta mediasta satelliittikuviin voi olla hyötyä, kysymyksestä riippuen.

Suunnittelua ja toiminnan suojausta tarvitaan

Nykymaailmassa oikeastaan kuka tahansa voi hankkia paljonkin tietoa avoimista lähteistä. Supossa tiedonhankinnan lähtökohtana on aina asiakkaiden tiedontarve ja Suomen kansallinen turvallisuus. Tiedustelussa toiminta on myös hyvin suunnitelmallista ja se vaatii järjestelmällistä perehtymistä yksityiskohtiin. Joskus todellisuuden voidaan todeta olevan julkisessa keskustelussa tehtyjä johtopäätöksiä tylsempi. 

Viranomaisen toimintaa määrittää aina laki, minkä vuoksi toiminnalla on enemmän rajoituksia kuin tavallisella kansalaisella, joka etsii tietoa netistä. Esimerkiksi yksittäisen henkilön someprofiilien selailu voi nopeasti olla tulkittavissa tarkkailuksi, mikä edellyttää lupaa käyttää tätä toimivaltuutta. 

”Emme voi noin vain tirkistellä ihmisten profiileja – emmekä edes haluaisi. Tiedustelussa toiminnalla pitää aina olla jokin päämäärä, pelkkä uteliaisuus ei riitä”, Petra sanoo. 

Tiedustelumenetelmien käytölle pitää olla aina vankat lakiin pohjaavat perusteet. Tietoa pyritäänkin yleensä hankkimaan ensisijaisesti muilla keinoilla, esimerkiksi juuri avoimista lähteistä, jos se on mahdollista. Avointen lähteiden käyttö on usein nopein, halvin ja vähinten yksityisyyteen kajoava tiedonhankintatapa.   

”Aina ei tarvitse mennä vaikeimman kautta, vaan tietoa voi olla mahdollista saada helpommin avoimista lähteistä. Toisaalta esimerkiksi vieraiden valtioiden suunnitelmista ja aikeista avointen lähteiden tietoa voi olla vähemmän”, Kivimäki kuvailee. 

Hyvä etukäteissuunnittelu ja tarkat tavoitteet ovat keskeisiä avointen lähteiden tiedustelua tehtäessä. Tiedustelutyössä on pohdittava tarkoin myös oman tiedonhaun suojaamista. Tiedonhaku internetistä jättää aina jonkinlaisia jälkiä.