Sota lähellä leimaa Suomen kansallista turvallisuutta

Venäjän hyökkäyssota, hybridivaikuttamisen uhka Suomessa, Naton tarkkailijajäsenyys ja muut turvallisuusympäristön muutokset suuntasivat Suojelupoliisin työtä vuonna 2022.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen ja tämä näkyi vahvasti turvallisuudesta vastaavien viranomaisten työssä. Venäjän aggressiivinen toiminta on suurin uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle nyt ja tulevina vuosina. Sen vuoksi tämän vuosikirjan teema on Venäjä.

Kiristynyt turvallisuustilanne korostaa luotettavan tiedon tarvetta. Päättäjillä on oltava oikea tilannekuva Suomen turvallisuudesta ja sen uhkista. Suojelupoliisi hankkii, analysoi ja raportoi Suomen valtiojohdolle tietoa, jota se ei voi muualta saada. Tiedustelutieto on tärkeää ja ainutlaatuista. Tämä ymmärretään uskoakseni entistä paremmin.

Tiedustelupalveluna Suojelupoliisin tehtävä on ennakoida mahdollisia kehityskulkuja ja piirtää päättäjille vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Tässä vuosikirjassa esittelemme Venäjän hyökkäyssodan erilaisten skenaarioiden vaikutusta Venäjän sisäiseen kehitykseen.

Tiedustelutieto pysyy yleensä salassa, mutta Yhdysvallat julkisti harvinaisella tavalla tiedustelutietojaan ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Venäjän suunnitelmien julkinen paljastaminenkaan ei estänyt hyökkäystä, mutta se yhdisti länsimaat vastaamaan Venäjän toimiin päättäväisesti ja nopeasti. Uskon, että tiedustelutiedon harkittu julkinen käyttö jää pysyvästi valtioiden työkalupakkiin. Suomessakin tämä keino on syytä pitää mielessä.

Venäjän naapurimaassaan Ukrainassa aloittama laaja hyökkäys muutti yhdessä yössä ulko- ja turvallisuuspoliittista keskustelua Suomessa ja johti Nato-option lunastamiseen. Suojelupoliisin arvio Venäjästä ei muuttunut, mutta myös me muutimme viestintäämme. Uhkista puhutaan nyt entistä suoremmin. Avoin keskustelu uhkista auttaa yrityksiä, organisaatioita ja ihmisiä varautumaan niihin.

Samalla on muistettava, että uhkapuhe, Venäjän toiminnan aiheuttama energiakriisi ja korkea inflaatio ovat omiaan aiheuttamaan kansalaisissa huolta. Suomessa asuvien ihmisten pelkoja ja huolia voidaan valitettavasti käyttää myös vahingollisesti ja Suomea hajottavasti. Suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on keskinäinen luottamus. Mitä yhtenäisempi suomalainen yhteiskunta on, sitä paremmin se kestää vaikeatkin ajat.

Venäjän Suomelle muodostama uhka kohdistuu ennen kaikkea siviiliyhteiskuntaan. Erilaiset hybridivaikuttamisen muodot, kuten kyberuhkat ja informaatiovaikuttaminen, olivat viime vuonna paljon esillä. Myös yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömän kriittisen infrastruktuurin suojaamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota. Tähän liittyvää työtämme selvennämme tässä
vuosikirjassa energiasektorin näkökulmasta.

EU-maat ja Yhdysvallat asettivat Venäjälle tiukkoja vientirajoituksia ja pakotteita vastatoimena hyökkäyssodalle. Näiden toimenpiteiden vaikutus näkyy jo Venäjällä, joka pyrkii kiertämään vientirajoituksia monin tavoin. Myös suomalaisia yrityksiä voidaan käyttää hyväksi vientirajoitusten kiertämisessä, joten yritysten tulee tiedostaa riskit.

Natoon liittymisestä käyty yhteiskunnallinen keskustelu ja hakemuksen jättämistä seurannut tarkkailijajäsenyys nähtiin Suojelupoliisissa ajanjaksoiksi, joina Venäjä saattaisi yrittää aivan erityisesti vaikuttaa Suomen itsenäiseen päätöksentekoon. Onneksi nämä uhkat eivät ole toistaiseksi toteutuneet.

Vakoilun uhka sen sijaan on jatkunut pitkään ja on edelleen konkreettinen. Venäjä – mutta myös Kiina ja eräät muut valtiot – pyrkivät vakoilemalla keräämään tietoa, jota ne pyrkivät käyttämään omaksi edukseen ja Suomea vastaan. Suojelupoliisin vuosikymmenten mittainen kokemus vastatiedustelusta on osoittautunut arvokkaaksi. Supo on työllään onnistunut heikentämään Venäjän henkilötiedustelua Suomessa vuoden 2022 aikana merkittävällä tavalla. Myös kyberympäristössä tehtävän vakoilun torjunnassa Suojelupoliisilla on erityistä osaamista.

Viime vuosi avasi Suojelupoliisille uuden yhteistyön foorumin, kun Naton tarkkailijajäsenyyden myötä Suposta tuli osa Naton siviilitiedusteluyhteisöä. Vaikka yhteistyö monien liittolaismaiden turvallisuus- ja tiedustelupalvelujen kanssa oli ennestäänkin tiivistä, Nato on tuonut monen supolaisen arkityöhön uusia elementtejä.

Kiina on suurvalta, jonka vaikutus maailmanpolitiikkaan heijastuu myös Suomeen. Suojelupoliisin oma Kiina-osaaminen auttaa tulkitsemaan Kiinan liikkeitä ja torjumaan sen epätoivottua vaikuttamista Suomessa. Tälle osaamiselle on ollut kysyntää, kun taloudellinen suhde Venäjään katkesi sodan myötä äkillisesti ja herätti Suomessakin huolen Euroopan Kiina-riippuvuuksista.

Vaikka viimeisen vuoden ajan huomio on ollut ennen kaikkea Venäjän toiminnassa, terrorismin uhka ei ole kadonnut. Siksi tämäkin vuosikirja sisältää perinteiseen tapaan terrorismin uhka-arvion. Suurimman terrorismin uhkan Suomessa muodostavat edelleen äärioikeistolaisesti tai radikaali-islamistisesti motivoituneet yksittäiset tekijät tai pienryhmät.

Tässä vuosikirjassa haluamme tarjota lukijoille kurkistuksen kulissien taakse, supolaisten työhön poikkeuksellisena vuonna 2022. Samalla kiitän kaikkia supolaisia arvokkaasta työpanoksesta Suomen kansallisen turvallisuuden hyväksi. Tehdyt panostukset Suomen kansalliseen turvallisuuteen Supon kautta alkavat tuottaa hyötyä Suomelle.

Antti Pelttari
Suojelupoliisin päällikkö