Korkealaatuinen tiedustelutieto on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa päätöksenteossa välttämätöntä

Kun turvallisuustilanne kiristyy ja diplomaattisen tiedonvaihdon rooli kaventuu, tiedon tarve kasvaa. Lännen ja Venäjän vastakkainasettelu korostaa suomalaisia päättäjiä ja heidän päätöksentekoaan tukevan tiedustelutiedon merkitystä. Suojelupoliisin tavoitteena on, että tuottamamme korkealaatuinen tiedustelutieto on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen päätöksenteon välttämätön rakennusaine. Samaan aikaan korostuu myös Suojelupoliisin perinteinen rooli vieraiden valtioiden salaisen tiedonhankinnan torjunnassa.

Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari.

Keväällä 2021 Suojelupoliisi nimesi eduskuntaan - suomalaisen päätöksenteon ytimeen - kohdistuneen valtiollisen kybervakoilun APT31-operaatioksi. Uusista tiedusteluvaltuuksista on tällaisten tapausten selvittämisessä hyötyä, ja niiden avulla on voitu estää kybervakoiluoperaatioita. Kybervakoiluyrityksiä ei voi estää, koska useimpien järjestelmien on oltava yhteydessä avoimeen verkkoon, ja vakoiluliikenne kulkee tavanomaisen viestiliikenteen seassa. Tiedusteluvaltuuksien myötä teot on mahdollista havaita entistä aiemmin, jolloin kybervakoilu jää usein yrityksen asteelle. 

Loppukesästä 2021 Yhdysvallat liittolaisineen vetäytyi Afganistanista, ja Taliban otti nopeasti maan haltuunsa. Afganistanin mullistuksen vaikutukset nähdään vasta pidemmän ajan kuluessa. Seurattavia asioita ovat ainakin Afganistanin vakaus sekä muutokset terrorijärjestöjen toiminnassa. Talibanin valtaannousun myötä Afganistan säilyy terrorismin tukialueena. Suomen turvallisuustilanteeseen Afganistanin tilanteella ei ole toistaiseksi ollut välittömiä vaikutuksia.

Koronapandemia jylläsi koko vuoden 2021. Koronarajoituksiin liittyviä levottomuuksia on nähty useissa Euroopan maissa. Suomessa vastakkainasettelu ei ole ollut yhtä jyrkkää. Rajoituksia ja rokotteita vastustavien joukko on verrattain pieni ja taustaltaan kirjava. Koronatoimiin liittyvä liikehdintä ei ole toistaiseksi vaarantanut Suomessa kansallista turvallisuutta.

Joulukuussa 2021 poliisi vangitsi viisi miestä epäiltynä äärioikeistolaisesti motivoituneista terrorismirikoksista. Tapauksen tutkinta on tätä kirjoitettaessa kesken, mutta kokonaisuus vastaa pitkälle Suojelupoliisin terrorismin uhka-arviota, jossa äärioikeistolaisen terrorismin uhka on noussut radikaali-islamistisen terrorismin rinnalle. Suojelupoliisi on uuden roolinsa mukaisesti antanut poliisille asiantuntija-apua tutkinnan kaikissa vaiheissa.

Uusi strategia siivittää parantamaan tiedonhankintaa, toimintakulttuuria ja yhteistyötä

Suojelupoliisi julkaisi uuden strategiansa syksyllä 2021. Haluamme sen avulla parantaa erityisesti tiedonhankintaa, toimintakulttuuria ja yhteistyötä. Suojelupoliisi hankkii tietoa, jota valtiojohto ja kumppanimme eivät muualta saa. Järjestelmällinen, tavoitteellinen ja kohdennettu tiedonhankinta on työmme kivijalka. Pelkkä tieto ei hyödytä, vaan se on analysoitava ja tarjottava päätöksentekijöille oikeaan aikaan ja selkeässä muodossa.

Suojelupoliisissa on ollut monta vuotta käynnissä iso muutos, jonka keskellä supolaiset ovat tehneet varsinaista työtään. Lähivuosina keskitymme uudenlaisen toiminnan vakiinnuttamiseen ja hienosäätöön. Samalla huolehdimme siitä, että Suojelupoliisin toimintakulttuuri tukee supolaisten onnistumista. Kehitämme johtamista, henkilöstön osaamista ja yhdessä työskentelyä. Suojelupoliisin on oltava entistäkin parempi työpaikka supolaisille. Työmme merkityksen ymmärrämme kaikki.

Strategiatyön aikana pyysimme sidosryhmiltämme palautetta. Se oli ilahduttavan myönteistä, mutta antoi toki eväitä parannuksiin. Suojelupoliisilta toivotaan erityisesti aktiivista vuorovaikutusta. Pyrimmekin oma-aloitteiseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön, joka hyödyttää aina myös kumppaneitamme. Kuuntelemme kumppaneidemme toiveita, ja rakennamme yhdessä suomalaista tiedustelukulttuuria. 

Yhteistyö on myös tämän vuosikirjan teema. Eri artikkeleissa näkyvät asiantuntijat Supon ulkopuolelta, koska hyvä lopputulos vaatii erilaisia näkökulmia ja osaamista.  

Suojelupoliisin toimintaa läpivalaistaan jatkuvasti eri tavoin – ja hyvä niin. Valtioneuvoston joulukuussa hyväksymä selonteko arvioi tiedustelulakien parantaneen viranomaisten kykyä suojata kansallista turvallisuutta. Uudessa lainsäädännössä on aina hiomisen varaa, mutta olemme tyytyväisiä nykyisiin toimivaltuuksiin ja lakien toimivuuteen.

Suojelupoliisi on ollut pian kolme vuotta turvallisuus- ja tiedustelupalvelu. Uskon vakaasti, että tämä yhdistelmä on tehokas tapa järjestää sekä Suomeen kohdistuvien uhkien torjunta että ainutlaatuisen tiedon tuottaminen uhkien ennalta estämiseksi. Tarkasti kohdennetuilla panostuksilla Suomen kansallista turvallisuutta on voitu ja voidaan mielestäni merkittävästi parantaa. Näin luodaan Suomelle mahdollisuuksia pärjätä yhä monimutkaisemmassa maailmassa.

Antti Pelttari
Poliisineuvos, Suojelupoliisin päällikkö