Suojelupoliisin perustyö

Suojelupoliisi on turvallisuus- ja tiedustelupalvelu, joka torjuu Suomeen kohdistuvat kansallisen turvallisuuden uhat ja tuottaa ainutlaatuista tietoa uhkien ennalta estämiseksi.

Abstrakti mustavalkokuva.

SUOJELUPOLIISI TUOTTAA TIEDUSTELUTIETOA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI

 • Suojelupoliisin tehtävänä on tuottaa ennakoivaa ja merkityksellistä tiedustelutietoa valtiojohdolle ja viranomaiskumppaneille päätöksenteon tueksi. Tiedustelu on usein ainoa keino saada tietoa uusista uhkista.
 • Tiedustelutietoa hankitaan omalla operatiivisella toiminnalla, kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla sekä avoimista lähteistä. Ennakointi on olennainen osa tiedustelutiedon analyysia.
 • Tiedustelutietoon perustuvia raportteja laaditaan valtiojohdolle, ministeriöille ja virastoille kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä ilmiöistä. Lisäksi laaditaan uhka-arvioita poliisille, muille viranomaisille ja toisinaan myös huoltovarmuuskriittisille yrityksille.

Suojelupoliisi torjuu terrorismia

Suojelupoliisi

 • tiedustelee paljastaakseen ja estääkseen terrorismirikoksia
 • torjuu terroristisia iskuhankkeita Suomea vastaan
 • vastaa terrorismin torjuntaan liittyvästä kansainvälisestä tiedustelutiedon vaihdosta
 • toimii terrorismia koskevana operatiivisena asiantuntijaorganisaationa
 • muodostaa, ylläpitää ja välittää kansallista tilannekuvaa terrorismin muodostamasta uhkasta
 • seuraa ääriliikkeiden toiminnan luonnetta ja arvioi, uhkaavatko liikkeet kansallista turvallisuutta

Suojelupoliisi estää vakoilua

Suojelupoliisi

 • torjuu Suomeen kohdistuvaa ulkomaista tiedustelua ja estää ennalta siitä aiheutuvia vahinkoja
 • torjuu ulkovaltojen Suomeen kohdistamaa laitonta henkilötiedustelua ja vaikuttamista
 • torjuu ulkovaltojen Suomeen kohdistamaa vakoilua tietoverkoissa
 • estää joukkotuhoaseiden valmistamiseen tarvittavan teknologian, laitteiden ja tietotaidon leviämistä Suomesta tai Suomen kautta
 • ylläpitää tilannekuvaa ja raportoi Suomen turvallisuutta vaarantavista ilmiöistä ja hankkeista

Suojelupoliisi tekee turvallisuusselvityksiä

 • Suojelupoliisi tekee kaikki suomalaiset turvallisuusselvitykset puolustushallinnon turvallisuusselvityksiä lukuun ottamatta.
 • Turvallisuusselvitysmenettelyn tarkoitus on estää ennalta toiminta, joka vaarantaa kansallista turvallisuutta tai erittäin merkittävää yksityistä taloudellista etua.
 • Suojelupoliisi tekee myös yritysturvallisuusselvityksiä sekä antaa lausuntoja muun muassa kansalaisuus- ja oleskelulupahakemuksista.