Suomalaiset luottavat Suojelupoliisiin

Suojelupoliisi teettää vuosittain kyselytutkimuksen kansalaisten käsityksistä Suojelupoliisin toiminnasta. Viimeisin kyselytutkimus tehtiin 22.11.—3.12.2021. Otos edusti Suomen 18-79-vuotiasta väestöä Ahvenanmaan ulkopuolella.

Kuvituskuva sininen kulma.

Suurin osa (89 %) suomalaisista sanoo luottavansa Suojelupoliisiin joko paljon tai melko paljon. Kaksi viidestä (40 %) luottaa Supoon paljon, joka toinen (49 %) luottaa melko paljon.

Luottamus Suojelupoliisiin on lähes yhtä vahvaa kuin vuosi sitten. Vain yksi suomalainen sadasta ei luota Suojelupoliisin lainkaan.

 

Infografiikka luottamuksesta Suojelupoliisiin.

Samassa tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, kuinka hyvin Suomessa asuvat ihmiset tuntevat Supon tehtävät. Tehtävät muuttuivat jonkin verran, kun tiedustelulainsäädäntö tuli voimaan kesällä 2019. 

Suojelupoliisin tehtävistä parhaiten tunnettiin tiedon hankinta Suomen turvallisuutta vaarantavista uhkista, terrorismintorjunta sekä Suomeen kohdistuvan vakoilun estäminen. Yli 90 prosenttia vastaajista tunnisti nämä Supon tehtäviksi. Yli 80 prosenttia suomalaisista tietää myös, että Supo jakaa tiedustelutietoa presidentille, hallitukselle ja viranomaisille sekä tekee turvallisuusselvityksiä avaintehtäviin valittavista henkilöistä.

Ulkomaantiedustelu on yksi Suojelupoliisin uusista tehtävistä, ja se tunnettiin Supon tehtävistä heikoimmin (72 prosenttia vastaajista). Hieman useampi uskoi Supon torjuvan järjestäytynyttä rikollisuutta, mutta tosiasiassa se on Keskusrikospoliisin työsarkaa. Reilu neljännes vastaajista arveli erheellisesti myös erityisen vakavien henkirikosten tutkinnan kuuluvan Supolle. Tulokset eivät ole juurikaan muuttuneet viime vuodesta.

Haastattelujen kokonaismäärä oli 1005. Tulosten virhemarginaali on +/- 3 prosenttiyksikköä.

Luottamus Suojelupoliisiin:
Paljon 40 prosenttia.
Melko paljon 49 prosenttia.
Ei osaa sanoa 4 prosenttia.
Ei kovinkaan paljon 6 prosenttia.
Ei lainkaan 1 prosentti.