Näin tiedustelutieto syntyy

Suojelupoliisi hankkii tietoa monesta eri lähteestä. Tiedonmuruista jalostetaan arvokasta tiedustelutietoa.

Metalliristikko.

Tiedustelupalveluna Suojelupoliisin tehtävä on hankkia tiedustelutietoa. Tiedon tarkoitus on palvella valtiojohtoa ja viranomaisia Suomen turvallisuutta koskevassa päätöksenteossa. 

Suojelupoliisi hankkii tietoa vain kansallista turvallisuutta koskevista ilmiöistä eli vakavimmista Suomeen kohdistuvista uhkista. Tiedonhankinta perustuu lainsäädännössä määriteltyihin uhkiin. 

Tiedonhankinnassa erilaiset menetelmät täydentävät toisiaan. Supon analyytikot jalostavat hankitun tiedon analyyseiksi ja arvioiksi valtiojohdolle. Parhaimmillaan tiedustelutieto on ainutlaatuista ja ennakoivaa – ja auttaa päättäjiä luovimaan monimutkaisessa turvallisuusympäristössä.

Tiedonhankinta  

Piirroskuva maapallo.

Tiedustelumenetelmät

Siviilitiedustelumenetelmien käyttöön haetaan pääsääntöisesti lupaa tuomioistuimelta. Ulkomaantiedustelusta päättää kuitenkin Supon päällikkö ja joidenkin menetelmien käytöstä tiedustelujohtaja.

Siviilitiedustelumenetelmiä ovat esimerkiksi

  • Telekuuntelu ja televalvonta
  • Tekninen laitetarkkailu
  • Suunnitelmallinen tarkkailu
  • Tietolähteen ohjattu käyttö;
  • Paikkatiedustelu;
Piirroskuva satelliitti.

Tietoliikennetiedustelu Suomen rajan ylittävästä tietoliikenteestä

Tietoliikennetiedustelu on tiedon keräämistä valtakunnan rajat ylittävästä tietoliikenteestä ennalta määriteltyjen hakuehtojen avulla. Hakuehdot ovat teknisiä tunnisteita, joilla erotellaan haluttu tietoliikenne muusta liikenteestä.

Piirroskuva ihminen ja tietokone.

Avointen lähteiden tiedustelu

Julkisista ja kaupallisista lähteistä saadaan paljon erittäin hyödyllistä tietoa, kun sitä hankkivat alan huippuammattilaiset.

Piirroskuva ihminen ja kännykkä.

Kansalaisten ja sidosryhmien vihjeet

Suojelupoliisi saa joka päivä vihjeitä eri puolilta yhteiskuntaa, vaikeinta on löytää timantit suuresta määrästä vihjetietoa.

Piirroskuva agentti.

Tietolähdetoiminta

Henkilötietolähteiltä saatava tieto vaatii äärimmäistä luottamuksellisuutta. Vain ihmiset tietävät esimerkiksi aikeita, joita ei ole kirjattu vielä minnekään.

Piirroskuva asiakirja.

Viranomaisyhteistyö ja rekisteritiedot

Suomessa on erittäin hyvät viranomaisrekisterit, joista monia voidaan lain sallimissa raameissa hyödyntää myös tiedustelussa.

Piirroskuva liehuvat liput.

Kansainväliset kumppanit

Suojelupoliisi antaa ja saa tietoa muiden maiden tiedustelu- ja turvallisuuspalveluilta. Myös Natossa jaetaan tiedustelutietoa, siviilitiedustelulla on Natossa tärkeä rooli.

Analyysi

Suojelupoliisin analyytikoiden tehtävä on arvioida tiedonmurujen merkitystä ja asettaa ne oikeaan kontekstiin. Tieto on usein epävarmaa, joten lähteiden ja tiedon luotettavuuden punnitseminen on keskeinen osa analyytikon työtä. Tietoa tarkastellaan erilaisista näkökulmista. Tiedusteluanalyytikko tähystää tulevaisuuteen eli pyrkii ennakoimaan mahdollisia tulevia kehityskulkuja.

Analysoitu tiedustelutieto

Suojelupoliisi jakaa tietoa valtiojohdolle ja turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä työskenteleville viranomaisille lähes päivittäin. Tietoa jaetaan paitsi kirjallisina raportteina myös kasvokkaisissa tapaamisissa, niin kutsutuissa tiedustelubriiffeissä.