Regional närvaro viktig när Skyddspolisen inhämtar information

Underrättelseaktiviteter riktade mot Finland och terrorverksamhet kan förekomma på olika håll i landet.

Vita toppar med blåa himmeln.

”Vi bör hålla på med information som andra inte förmår eller kan skaffa.” 

Det är så Kari beskriver sitt arbete. Han är mångårig medarbetare på Skyddspolisen och jobbar i östra Finland. Det är svårt att skaffa information om man inte är på ort och ställe, och det är uttryckligen information som Skyddspolisen lever av. Därför är det ytterst viktigt att myndigheten har en omfattande närvaro på olika håll i landet. 

Skyddspolisen har hela tiden underrättelseoperationer på gång i olika delar av Finland.  De regionala kontoren fyller en viktig funktion när Skyddspolisen ska inhämta uppgifter, eftersom deras anställda känner till de lokala aktörerna och kan närmiljön. 

Skyddspolisen har verksamhet i Joensuu, Kuopio, Rovaniemi, Tammerfors, Uleåborg, Villmanstrand, Vasa och Åbo. De regionala kontoren sköter lokalt nästan alla uppgifter som hör till Skyddspolisen. 

Risken för underrättelseverksamhet och terrorhotet är inte begränsade till huvudstadsregionen

Närvaron gör det också möjligt att reagera snabbt. Om ett objekt som är intressant för Skyddspolisen exempelvis finns vid östgränsen, är man snabbt på plats och får hjälp av samarbetspartnern gränsmyndigheterna.

”Det ökar sannolikheten för att vi får en förvarning. Om vi blev tvungna att varje gång starta från exempelvis Helsingfors, skulle det vara mycket svårare att gestalta vad som egentligen hänt”, säger Kari. 

Det är också betydligt svårare att finna informationskällor på avstånd. 

Finland kan bli föremål för underrättelseaktiviteter var som helst i landet. Det finns kritisk infrastruktur i varje kommun och stad. Forskning som intresserar spionerande stater samt företag i nyckelställning finns på olika orter. 

Inte heller terrorism är ett hot som är begränsat till de större tätorterna. Webben får en allt större roll när det gäller radikalisering. Med andra ord är den verksamheten inte platsbunden. 

Skyddspolisen får kontaktas även med låg tröskel

Skyddspolisen får in upplysningar eller, mer folkligt sagt, tips från bland annat myndigheter, företag och universitet överallt i Finland. Ofta har sådana sakkunniga samarbetspartner värdefull kunskap om lägesbilden för olika fenomenen på sitt eget område. De kan mycket väl spela en nyckelroll när det gäller att upptäcka förändringar – till exempel om företag med en viss profil tar kontakt och föreslår partnersamarbete.

Också allmänheten förser myndigheten med värdefull information. Kari påpekar att Skyddspolisen får kontaktas även med låg tröskel. Det är mycket allvarligare om väsentlig information går myndigheten förbi än att det kommer in för mycket information. 

”I synnerhet konkreta observationer och tips är nyttiga, eftersom det då är lättare att gå vidare med fortsatta utredningar. Det vill säga att man i stället för att exempelvis bara meddela om en misstänkt bil i närheten av kritisk infrastruktur också uppger detaljer, såsom färg och registernummer på bilen”, säger Kari.